Opłaty

Czesne obejmuje:

  1. Realizację podstawy programowej.
  2. Całodzienną opiekę nauczycieli.
  3. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.
  4. Zajęcia z rytmiki.
  5. Zajęcia taneczne.
  6. Zajęcia z języka angielskiego.
  7. Materiały dydaktyczne oraz podręczniki.
  8. Diagnostykę logopedyczną.
  9. Ubezpieczenie dziecka.

Czesne wynosi:

Przedszkole

650 zł dzieci od 2,5 do 5 lat

 

Żłobek 

1050 zł dzieci od 1 do 2,5 lat

 

Czesne opłacane z góry do każdego 5 dnia miesiąca

Istnieje możliwość pozostawienia dziecka na 5 godzin dziennie od 8.00 do 13.00 , opłata wynosi 750 dla dzieci od 1 do 2,5 roku oraz 500 zł za dzieci od 2,5 do 5 lat.

W przypadku uczęszczania do przedszkola lub żłobka rodzeństwa opłata czesnego za drugie i kolejne dziecko zostanie pomniejszona o 100 zł.

Opłata wpisowa: 500 zł.

Wyżywienie: 15 zł/dzień.

Zapewnienie opieki nad dzieckiem po godz. 17.00 wymaga wcześniejszego ustalenia z wychowawcą. Opłata z tego tytułu (25 zł/za każde rozpoczęte pół godziny) doliczana jest do czesnego.

W przypadku nieobecności dziecka z powodu choroby, zwracamy stawkę żywieniową za każdy dzień nieobecności dziecka w wysokości 13 zł. Warunkiem zwrotu stawki żywieniowej jest powiadomienie Przedszkola o nieobecności dziecka najpóźniej do godz. 7:30 danego dnia.

Istnieje możliwość ustalania indywidualnych diet – w przypadku indywidualnej diety zastrzegamy sobie możliwość doliczania dodatkowych opłat.