Opłaty

Czesne wynosi:

 

Żłobek 

1100 zł dzieci od 1 roku życia

 

Czesne opłacane z góry do każdego 5 dnia miesiąca

W przypadku uczęszczania do przedszkola lub żłobka rodzeństwa opłata czesnego za drugie i kolejne dziecko zostanie pomniejszona o 100 zł.

Opłata wpisowa: 500 zł (jednorazowa – bezzwrotna).

Wyżywienie: 16,40 zł/dzień.

Zapewnienie opieki nad dzieckiem po godz. 17.00 wymaga wcześniejszego ustalenia z opiekunem. Opłata z tego tytułu (25 zł/za każde rozpoczęte pół godziny) doliczana jest do czesnego.

W przypadku nieobecności dziecka z powodu choroby, zwracamy stawkę żywieniową za każdy dzień nieobecności dziecka w wysokości 16,40 zł. Warunkiem zwrotu stawki żywieniowej jest powiadomienie Żłobka o nieobecności dziecka najpóźniej do godz. 7:30 danego dnia.

Istnieje możliwość ustalania indywidualnych diet – w przypadku indywidualnej diety zastrzegamy sobie możliwość doliczania dodatkowych opłat.